• Lượt đã truy cập:    1507459
    Đang truy cập:    8

Giới thiệu chung

           Phòng Công chứng số 2 tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập ngày 24/05/2002 theo Quyết định số 1407/QĐ-UB ngày 24/05/2002 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 17/02/2003 Phòng chính thức đi vào hoạt động.

Phòng Công chứng số 2 có thẩm quyền thực hiện các việc công chứng sau:

1. Công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản (thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, ... quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, ...) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

            2. Công chứng các hợp đồng, giao dịch về động sản (thế chấp, mua bán, trao đổi, tặng cho, ... ôtô, xe máy, ...);

            3. Công chứng di chúc và nhận lưu giữ di chúc;

            4. Công chứng văn bản khai nhận di sản; Văn bản thỏa thuận phân chia di sản;

            5. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản;

            6. Công chứng giấy ủy quyền; Hợp đồng ủy quyền;

7. Công chứng các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc tổ chức, cá nhân tự nguyện yêu cầu công chứng.

            8. Cấp bản sao văn bản công chứng;

            Hiện nay, Phòng có 03 Công chứng viên.

Trụ sở đóng tại: 130 Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế

Điện thoại: 054.3535881 - 3516995 - 3516994

Fax: 054.3535881
           Các thông tin liên quan
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
130A Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện thoại : 054.3535881 - 054.3516995