• Lượt đã truy cập:    1442495
    Đang truy cập:    8

Hướng dẫn thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản/ Văn bản khai nhận di sản (đối với các trường hợp thừa kế theo di chúc)
NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ


            1. Tờ khai thừa kế (theo mẫu);

            2. Giấy chứng tử của người để lại di sản;

            3. Giấy tờ chứng minh về việc hoặc không có người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc (cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con chưa thành niên, con đã thành niên mà không có khả năng lao động);

            4. Di chúc;

            5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.             
            6. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của những người thuộc diện thừa (Lưu ý CMND cấp không quá 15 năm hoặc hộ chiếu còn giá trị);

             7. Hộ khẩu của những người thuộc diện thừa kế;

             8. Văn bản từ chối nhận di sản/Văn bản tặng cho quyền hưởng di sản;

            * Tùy từng trường hợp cụ thể có thể phải nộp thêm các loại giấy tờ khác.

 

Trình tự thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản/khai nhận di sản:

Trường hợp này, khách hàng gửi phiếu yêu cầu công chứng qua mạng để nhận được phiếu hẹn. Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ theo hướng dẫn, người yêu cầu công chứng đến nộp trực tiếp tại Phòng Công chứng số 2 tỉnh Thừa Thiên Huế theo trình tự sau:

1. Nguời yêu cầu công chứng phải xuất trình toàn bộ bản chính và nộp một bản phô tô các loại văn bản nêu tại phần I và nhận phiếu hẹn.

            2. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Phòng công chứng sẽ tiến hành niêm yết thông báo việc thỏa thuận phân chia di sản/khai nhận di sản tại trụ sở UBND phường (xã) nơi thường trú/tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản trong thời hạn 15 ngày. Hết thời hạn niêm yết nói trên, nếu không có khiếu nại, tố cáo thì Phòng Công chứng sẽ tiến hành chứng nhận Văn bản thỏa thuận phân chia di sản/ Văn bản khai nhận di sản.

3. Vào ngày hẹn các đồng thừa kế  phải có mặt tại Phòng công chứng để ký Văn bản thỏa thuận phân chia di sản/ Văn bản khai nhận di sản (Nếu không đến được các đồng thừa kế có thể ủy quyền cho người khác ký thay).

            * Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin liên hệ trực tiếp tại Phòng Công chứng (130A Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế) hoặc theo số điện thoại 054.3535881 - 3516995.


PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
130A Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện thoại : 054.3535881 - 054.3516995