• Lượt đã truy cập:    1442498
    Đang truy cập:    11

Thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã

 

1. Theo Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực (điều 24):

- Chứng thực di chúc, văn bản từ chối nhận di sản;

- Các việc khác theo quy định của pháp luật.

Khoản 2 điều 24 quy định: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND cấp xã phụ trách tư pháp thực hiện các việc chứng thực thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã và phải đăng ký chữ ký tại Sở Tư pháp.

 

2. Theo Luật đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai:

- Các điều 126, 127, 128, 129, 130, 131 Luật Đất đai và điều 119 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP quy định: UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất chứng thực hợp đồng hoặc văn bản khi hộ gia đình, cá nhân thực hiện các quyền: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

- Điểm a, khoản 3, điều 43 Nghị định 181/2004/NĐ-CP quy định: UBND xã, phường, thị trấn chứng thực văn bản thoả thuận của vợ và chồng trong trường hợp hộ gia đình đề nghị chỉ ghi họ tên vợ hoặc họ tên chồng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

3. Theo Luật nhà ở năm 2005:

Điều 93 Luật nhà ở quy định: UBND cấp xã chứng thực hợp đồng về nhà ở đối với nhà ở tại nông thôn, trừ các trường hợp:

- Cá nhân cho thuê nhà ở dưới 6 tháng;

- Bên bán, bên cho thuê nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở;

- Thuê mua nhà ở xã hội;

- Bên tặng cho nhà ở là tổ chức.

 

4. Theo Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ:

- Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt (điểm a, khoản 2, điều 5);

- Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt (điểm b, khoản 2, điều 5);

(Việcchứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực).

 


Các thông tin khác
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
130A Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện thoại : 054.3535881 - 054.3516995